สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยหัวร่ม (T+)

สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยหัวเตเปอร์ (F+)

สกรูเกลียวปล่อย

เเองเกิ้ล โบลว์