สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยติดแหวน

สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยติดแหวนในตัว

สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยหัวกะทะ (P+)

สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยหัวร่ม (T+)

สกรูเกลียวปล่อย

เกลียวปล่อยหัวเตเปอร์ (F+)

สกรูเกลียวปล่อย

เเองเกิ้ล โบลว์