สกรูเกลียวมิล

สกรูมิลขาว H+

สกรูเกลียวมิล

สกรูมิลเตเปอร์ M5